XXV Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych
23 października 2023

Zapraszamy do udziału w XXV Olimpiadzie Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych!

Rejestracja: 15.10.2023 – 8.12.2023 (do godz. 23:59)

Studenci* Politechniki Bydgoskiej mogą zgłaszać swój udział od 15.10.2023 do 8.12.2023 (do godz. 23:59), wysyłając wypełniony i podpisany skan formularza rejestracyjnego (do pobrania poniżej) bezpośrednio do koordynatora Olimpiady na Politechnice na adres: kinga.raatz@pbs.edu.pl.
Formularz można również dostarczyć osobiście do sekretariatu SJO: Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz (Budynek J, pokój J011).

Organizacja Olimpiady

XXV Olimpiadzie Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych jest olimpiadą dwuetapową.

Etap I: 

  • Test pisemny w macierzystych uczelniach – 19.01.2024 r. (piątek), godz. 12.00-14.00;

Etap II:

  • Eliminacje pisemne – 10.05.2024 r. (piątek), godz. 12:00-14.00;
  • Eliminacje ustne – 10.05.2024 r. (piątek), od godz. 15:15;
  • Finał – Debata Oksfordzka (10 studentów z najwyższą liczbą punktów po eliminacjach pisemnych i ustnych) – 11.05.2024 r. (sobota), godz. 9:00.

Dla laureatów przewidziano szereg atrakcyjnych nagród.

* Uczestnikami Olimpiady są studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I, II i III stopnia.

Pozostałe aktualności