Tłumaczenia

Studium Języków Obcych wykonuje tłumaczenia pisemne i ustne świadcząc usługi tłumaczeniowe na rzecz Uczelni i jej pracowników.

Oferowane tłumaczenia:

  1. język polski – język angielski: tłumaczenia zwykłe, specjalistyczne i poświadczone;
  2. język polski – język niemiecki: tłumaczenia zwykłe, specjalistyczne i poświadczone;
  3. język polski – język rosyjski: tłumaczenia zwykłe i specjalistyczne.

Zlecenie tłumaczenia:

1. Zlecenie tłumaczenia należy przesłać w formie mailowej do Koordynatora SJO ds. Tłumaczeń powoływanego przez Kierownika Studium.

2. Koordynator określa długość tłumaczenia, wyznacza termin wykonania usługi oraz dokonuje wyceny tłumaczenia na podstawie Tabeli Stawek za Tłumaczenia (dostępna poniżej).

3. Tłumaczenia zwykłe i specjalistyczne są rozliczane według Tabeli Stawek za Tłumaczenia dokonywanych na podstawie długości stron obliczeniowych:

  • jedna standardowa strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego i specjalistycznego to 1800 znaków ze spacjami;
  • jedna standardowa strona obliczeniowa tłumaczenia poświadczonego to 1125 znaków ze spacjami.

4. Minimalne stawki za tłumaczenia poświadczone są ustalane odgórnie na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

5. Podstawą do określenia długości stron obliczeniowych jest tekst wyjściowy, każda rozpoczęta strona obliczeniowa stanowi opłatę w wysokości pełnej stawki za taką stronę.

Kontakt: marta.giersz@pbs.edu.pl