Konkurs plastyczny
19 kwietnia 2023

UWAGA ! KONKURS PLASTYCZNY!

Prace prosimy składać w sekretariacie SJO ul. Kaliskiego, pok. J011. Szczegóły w regulaminie poniżej.


Regulamin konkursu „I love UK / America/ Germany”

1. Celem konkursu jest przybliżenie i propagowanie wiedzy o kulturze brytyjskiej/ amerykańskiej/ niemieckiej poprzez zaprezentowanie zabytków, krajobrazów, sławnych osobistości, symboli lub innych skojarzeń z kulturą danego państwa.
2. Praca może być wykonana dowolną techniką i dowolnymi materiałami. Najmniejszy dopuszczalny format pracy to A2 (40cmx59cm). Większe i przestrzenne formy mile widziane.
3. W konkursie oceniana będzie kreatywność, estetyka i wkład pracy.
4. Pracę można wykonać samodzielnie lub w parach.
4. Podpisane prace: imię i nazwisko, kierunek, semestr prosimy przynosić do sekretariatu Studium Języków Obcych: kampus uczelni (nowy budynek) ul. Kaliskiego, pok. J011.
5. Czas na oddanie prac: 15-19 maja.
6. Ogłoszenie wyników: 25 maja.
7. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb tego konkursu (RODO).
8. Decyzja Jury jest ostateczna.
9. Zgłoszone prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora konkursu (SJO), który może je prezentować w dostępnych mediach i dowolnie wykorzystywać do propagowania kultury obcojęzycznej.