szkolenie
06 lutego 2024

SZKOLIMY SIĘ!

Nauczyciele Studium Języków Obcych wzięli udział w warsztatach tworzenia meriałów dydaktycznych z wykorzystaniem platform Twee oraz Classpoint.

Szkolenie przeprowadziły mgr Magdalena Kaleta-Kuzińska (Twee) oraz mgr Kinga Raatz (Classpoint).