Egzamin z języka angielskiego dla inżyniera poziom C1
12 kwietnia 2023

Egzamin z języka angielskiego dla inżyniera poziom C1

Egzamin ten w tym roku odbędzie się 16 czerwca. Jest on poprzedzony kursem przygotowującym (10h): 2-3 czerwca.
Termin zgłoszeń 11-28 kwietnia 2023.

Dla osób deklarujących chęć sprawdzenia poziomu sprawności językowych proponowany jest pisemny i ustny test diagnostyczny 26 kwietnia na MSTeams. Uwaga! Proszę zaznaczyć w deklaracji, chęć uczestniczenia w teście diagnostycznym.

Cena kursu i egzaminu – 350 złotych na konto 93 1240 3493 1111 0000 4279 1256 , tytuł wpłaty: kurs SJO poziom C1, imię i nazwisko

Informacja zwrotna o utworzeniu grupy: 4-5 maja 2023 Termin przesłania potwierdzenia wpłaty (PDF, skan)  6-10 maja 2023 na adres sjo@pbs.edu.pl

Kierownik kursu: Agnieszka Kwiatkowska : a.kwiatkowska@pbs.edu.pl

Terminy:

Kurs obejmujący umiejętności sprawdzane na egzaminie (speaking, reading, writing, listening, use of English ) – 2-3 czerwca (piątek i sobota) 2023

Egzamin na poziomie C1 obejmujący wszystkie umiejętności – test pisemny i wypowiedź ustna – 16 czerwca (piątek) 2023

Na pierwszych zajęciach wymagane będzie podanie numeru PESEL, daty i miejsca urodzenia.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx...

Więcej informacji: https://sjo.pbs.edu.pl/pl w zakładce "Egzaminy"

Pozostałe aktualności