Kontakt

Studium Języków Obcych

ul. Fordońska 430, p. 402
85-790 Bydgoszcz
e-mail: sjo@pbs.edu.pl
tel. (+48) 52 340 84 55, (+48) 52 340 84 90

Kierownik Studium

dr Marta Giersz
tel. 608-219-593
e-mail: marta.giersz@pbs.edu.pl

Z-ca kierownika

mgr Joanna Górzyńska
tel. 501-464-363
e-mail: joanna.gorzynska@pbs.edu.pl

mgr Zofia Heliasz
tel. 501-516-953
e-mail: zofia.heliasz@pbs.edu.pl

Kierownik kursów językowych

mgr Agnieszka Kwiatkowska
tel. 600-064-882
e-mail: a.kwiatkowska@pbs.edu.pl

Koordynator SJO ds. tłumaczeń

mgr Magdalena Bieńkowska
e-mail: tlumaczenia.sjo@pbs.edu.pl

Opiekun koła naukowego

mgr Alina Maciąg
tel. 606 658 205
e-mail: alina.maciag@pbs.edu.pl

Sekretariat

Magdalena Kraszkiewicz
tel. 52 340-84-90
e-mail: magdalena.kraszkiewicz@pbs.edu.pl