Kontakt

Studium Języków Obcych

Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz 

Budynek J, pokój J011

e-mail: sjo@pbs.edu.pl
tel. (+48) 52 340 84 90

Adres korespondencyjny

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Kancelaria Główna
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

z dopiskiem: STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Kierownik Studium

dr Marta Giersz
tel. (+48) 52 340 84 00, 608-219-593
e-mail: marta.giersz@pbs.edu.pl

Z-cy kierownika

mgr Joanna Górzyńska
tel. (+48) 52 340 84 55, 501-464-363
e-mail: joanna.gorzynska@pbs.edu.pl

mgr Zofia Heliasz
tel. (+48) 52 340 84 55, 501-516-953
e-mail: zofia.heliasz@pbs.edu.pl

Kierownik kursów językowych

mgr Agnieszka Kwiatkowska
tel. 600-064-882
e-mail: a.kwiatkowska@pbs.edu.pl

Kontakt w sprawie tłumaczeń

dr Marta Giersz
tel. (+48) 52 340 84 00, 608-219-593
e-mail: marta.giersz@pbs.edu.pl

Opiekun koła naukowego

mgr Alina Maciąg
tel. 606 658 205
e-mail: alina.maciag@pbs.edu.pl

Sekretariat

Magdalena Kraszkiewicz
tel. 52 340-84-90
e-mail: magdalena.kraszkiewicz@pbs.edu.pl