Organizacje

Studium Języków Obcych jest członkiem

SERMO - Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych

Współpracujemy też sciśle z:

English Speaking Union

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Perth (Szkocja) w Bydgoszczy

Studium Języków Ocych bierze także udział w programie

English Teaching Assistant Fundacji Fulbright 

goszcząc native speaker'ów prowadzących zajęcia językowe w ramach lektoratów.