O nas

Studium Języków Obcych jest jednostką międzywydziałową powołaną w celu nauczania języków obcych studentów Politechniki Bydgoskiej Przeprowadzamy również egzaminy doktorskie i egzaminy dla studentów wyjeżdżających na uczelnie zagraniczne w ramach programu Erasmus.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach lektoratów mają na celu powtórzenie i pogłębienie znajomości języka oraz wprowadzenie słownictwa fachowego i rozwijanie umiejętności językowych przydatnych w pracy zawodowej.
SJO utworzono w 1967 roku na ówczesnej WSI, a jego inicjatorką i pierwszym kierownikiem była mgr Tatiana Ostroumow.
Studium Języków Obcych prowadzi lektoraty języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.
Pracownicy naszej jednostki nawiązują oraz utrzymują współpracę z uczelniami zagranicznymi w ramach współpracy międzynarodowej PBŚ. Są to uczelnie techniczne i rolnicze w Kassel, w Lyonie (ISARA), Tuluzie (INP), Uniwersytet w Linkoping oraz Wyższa Uczelnia Techniczna w Brandenburgu.
Pracownicy Studium są autorami skryptów z tekstami specjalistycznymi w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim dla studentów naszej uczelni.
Studium organizuje imprezy promujące naukę języków obcych oraz uczestniczy w olimpiadach organizowanych przez inne uczelnie przyrodniczo-techniczne w naszym kraju.
Jedną z form motywacji studentów do kreatywnego używania języków obcych jest Festiwal Piosenki Tłumaczonej. Celem imprezy jest przetłumaczenie piosenki polskiej na język obcy i wykonanie jej w nowej formie na wspólnej imprezie.
Od 2007 roku Studium Języków Obcych organizuje konkursy krasomówcze dla studentów UTP, zapraszając na nie również uczestników z innych uczelni. Konkurs organizowany jest we współpracy z bydgoskim oddziałem English Speaking Union. 
Od 2009 roku przy SJO działa Koło Naukowo-Dyskusyjne. Celem działalności koła jest promowanie wielojęzyczności w porozumiewaniu się między przedstawicielami różnych krajów i kultur, rozwijanie kultury języka mówionego w wypowiedziach codziennych i formalnych oraz upowszechnianie dorobku kulturalnego różnych narodów w oryginalnej formie.
Studenci znający język niemiecki mają możliwość uzyskania stypendium organizacji DAAD i wyjazdu na kurs wakacyjny języka niemieckiego. Przez 10 lat naszej współpracy z DAAD z takiej możliwości skorzystało 20 osób.
SJO pełni ważną rolę dla uczelni wspierając przyszłych inżynierów w rozwijaniu ich umiejętności językowych, które następnie wykorzystają w pracy zawodowej w Polsce lub zagranicą.