English Speaking Union - ogłoszenie

STOWARZYSZENIE LUDZI MÓWIĄCYCH PO ANGIELSKU The English Speaking Union (KRS 0000005529)

zawiadamia o wszczęciu postępowania likwidacyjnego na podstawie uchwały

3/2023 walnego zebrania członków stowarzyszenia z dnia 14.09.2023.

Ogłoszenie w pełnym brzmieniu do pobrania poniżej.