Koło naukowe

Koło Naukowo – Dyskusyjne WSPÓLNY JĘZYK
Od roku 2009 przy Studium Języków Obcych Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy działa Koło Naukowo – Dyskusyjne „Wspólny Język”. Opiekunem Koła jest mgr Alina Maciąg.

Celami działalności Koła jest:  

 • promowanie wielojęzyczności w porozumiewaniu się między przedstawicielami różnych krajów i kultur,
 • rozwijanie kultury języka mówionego w wypowiedziach codziennych i formalnych,
 • upowszechnianie dorobku kulturalnego (literatury, kinematografii) różnych narodów w oryginalnej formie,
 • organizowanie spotkań dyskusyjnych w języku obcym,
 • współpraca z Działem Współpracy Międzynarodowej w zakresie integracji studentów polskich i zagranicznych korzystających ze stypendiów w ramach programu „Erasmus”,
 • organizowanie konkursów krasomówczych,
 • wspieranie studentów biorących udział w konkursach językowych,
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych krajów i kultur.

Członkami Koła są zainteresowani studenci PBŚ oraz lektorzy SJO. Koło ma także sympatyków wśród pracowników wydziałów PBŚ, którzy zasiadają w komisjach konkursowych oraz uczestniczą w wykładach.
Do tej pory, Koło zorganizowało następujące wykłady:

 • profesor Karl Wood – ”Why Obama?” – wykład na temat społecznych i politycznych uwarunkowań wyboru Baracka Obamy na prezydenta USA
 • Thorsten Krohe – ”Jugendsprache” – wykład na temat wpływu języka angielskiego na współczesny język młodzieży niemieckiej
 • Alina Maciąg – ”Polish English – how does it work?” – wykład na temat wpływu języka ojczystego, w tym wypadku polskiego, na wymowę oraz stosowane słownictwo i struktury gramatyczne w języku angielskim
 • Leokadia Majewicz, podróżniczka i autorka książki ”Slaves in Paradise” – wykład poświęcony refleksjom autorki z długoletniego pobytu za granicą
 • Paweł Dziemianko – “UK and US, two nations divided by the same language” – wykład poświęcony różnicom między brytyjską a amerykańską odmianą języka angielskiego
 • Sławomir Wandycz – “Combining element of a foreign language, culture and drama in artistic workshops”
 • Jacek Lesiński – “Co kryje ścieżka filmowa” – wykład na temat tworzenia ścieżki dźwiękowej i podkładu językowego do filmu
 • profesor Karl Wood – ”Post-racial America?” – refleksje na temat obyczajowych zmian w USA
 • Marek Mocny – spotkanie na temat możliwości potwierdzenia sprawności językowych i dostępnych egzaminów w Województwie Kujawsko - Pomorskim.

Poza wykładami, Koło, wraz ze stowarzyszeniem English Speaking Union dorocznie organizuje dwie edycje konkursu krasomówczego: dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dla studentów bydgoskich uczelni.
W roku akademickim 2009/10, zespół UTP przygotował  przedstawienie pt. „No woman no cry”Przedstawienie oparte było na prozie dwóch kobiet: niedawno zmarłej 96-letniej najmłodszej polskiej staruszki, Stefanii Grodzieńskiej i 51-letniej autorki Dzienników Bridget Jones, Helen Fielding. Członkowie Koła organizują również spotkania dla studentów zagranicznych przebywających w Polsce w ramach programu Erasmus. Tradycją stałą się też organizacja wieczoru kultury szkockiej również przy udziale studentów zagranicznych.
Chętni do działalności w Kole oraz do nowych inicjatyw w ramach promowania wielojęzyczności i wykorzystania znajomości języków obcych do poznawania kultur innych krajach mogą kontaktować się z opiekunem Koła w siedzibie SJO, na adres e-mail alina.maciag@pbs.edu.pl.